In 2022 zijn de 5 scholen van LKSD het project ‘Toekomst in dialoog’ gestart. Personeel, leerlingen, ouders, directeurs en bestuurders nemen eraan deel.

De bedoeling is onze scholen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, en bij te leren in verband met participatieve processen.

Een werkgroep van leerkrachten, directeurs en bestuurders coördineert het traject. De werkgroep wordt bijgestaan door Levuur bv die optreedt als procesarchitect en procesbegeleider.

In het eerste trimester brachten personeel, leerlingen, ouders, directeurs en bestuurders van de 5 scholen hun zorgen, verzuchtingen en wensen in verband met de onderwijstoekomst in kaart.

In het tweede trimester hielden we per school een open schoolraad waarin de aanwezigen deze input samenbrachten in 8 vraagstukken voor de toekomst.
Het Toekomstforum is het volgende belangrijke moment in dit participatieve proces.

De vraagstukken in het cursief zijn een laagdrempelige vertaling van de vraagstukken.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt op school?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen graag op school is en er zichzelf kan zijn?

Hoe kunnen we de diversiteit van leerlingen en medewerkers echt inzetten als een kracht?
Hoe zorgen we ervoor dat alle verschillen tussen mensen op school leiden tot samenwerking als een enthousiaste groep?

Hoe kunnen we sterker inzetten op open feedback en dialoog?
Hoe maken we onze school tot een veilige plek waarin iedereen durft te spreken en durft te luisteren?

Hoe kunnen we participatie en inspraak vormgeven zodat iedereen zich meer gehoord voelt en betrokken wordt?
Hoe kunnen we echt samen beslissingen nemen?

Hoe kunnen we goesting en voldoening in het leren en evalueren aanwakkeren?
Hoe moeten het leren en het toetsen eruit zien zodat we met goesting en voldoening leren?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat leerlingen betere keuzes maken in hun leertraject?
Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen een studierichting kiezen die bij hen past?

Hoe kunnen we leerlingen hun leerproces meer zelf in handen laten nemen?
Hoe kunnen we leerlingen zelf aan het stuur van hun leren zetten?

Hoe kunnen we een groene en duurzame leeromgeving creëren?
Hoe zorgen we op school voor onze planeet en onze toekomst?

In het tweede luik van het toekomstforum kiezen de deelnemers rond welk vraagstuk ze verder werken.