Tot de vzw LKSD behoren de volgende scholen:

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD), werd opgericht in 2001 vanuit drie bestaande schoolbesturen uit het centrum van Leuven, nl. de vzw Instituut van de Paters Jozefieten, de vzw Scholen Paridaens en de vzw Sint-Pieterscollege. Deze schoolbesturen stelden zich tot doel om samen vanuit een christelijke inspiratie kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aan te bieden aan alle kinderen en jongeren in hun scholen. Ze wensten visie en beleid samen te ontwikkelen en vorm te geven met respect voor het pedagogisch project van elke school.

Vandaag wil de vzw LKSD de werking met en tussen haar scholen verder uitbouwen om de onderwijskwaliteit en de professionaliteit in de scholen te verhogen. Ze streeft ernaar de scholen optimaal te ondersteunen en te faciliteren in de realisering van hun kernopdracht. Tegelijk wil de vzw de krachten bundelen om eigentijds en slagkrachtig de uitdagingen van de snel veranderende samenleving aan te gaan.

Bijzondere aandacht gaat uit naar een participatieve en transparante werking (organigram).

  • Een belangrijke rol is weggelegd voor het directiecomité.
  • Omwille van de nodige specialisatie in o.a. Financiën, Infrastructuur, Preventie en Welzijn, opteert het bestuursorgaan voor een schooloverstijgende werking wat betreft de ondersteunende diensten.
  • De bestuurders zijn actief in ondersteunende diensten, in werkgroepen en in overlegorganen (LOC en schoolraad). Ze komen samen in het Bestuursorgaan waar ook directeurs adviserend aanwezig zijn. Het bestuursorgaan staat in voor de organisatie van het onderwijs in de scholen.
  • Een vertegenwoordiging van bestuurders, directeurs en personeel overleggen geregeld met elkaar in een schooloverstijgende werkgroep.
  • De Algemene Vergadering heeft specifieke bevoegdheden en is in rechte het hoogste orgaan van de vzw.

Contact info

Adres: Janseniusstraat 2, 3000 LEUVEN
E-mail: bestuur@lksd.be
Telefoon: 016/79.90.41