Toekomst in dialoog

Toekomst in Dialoog, wat was het ook alweer?

In april 2022 richtten we met onze 5 scholen van onze vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle een werkgroep op. De bedoeling was en is om samen de uitdagingen in het Leuvense onderwijs van vandaag in kaart te brengen en ze vervolgens aan te pakken. Daarnaast wilde de werkgroep uitdrukkelijk bijleren in verband met participatief werken.

Afgelegde weg

Gesteund door de organisatie ‘Levuur’ organiseerde de werkgroep drie belangrijke evenementen. Klik hier voor een kort overzicht.

Over het derde evenement – het Toekomstforum – koppelden we nog niet terug, omdat het vervolgtraject nog niet duidelijk was.

Tijd dus voor een verslag in beeld en in woord.

Doorstart

Na enkele vergaderingen zijn we klaar voor de doorstart van Toekomst in Dialoog. We bewandelen daarbij twee sporen:

Acties en intervisie
Elke school van vzw LKSD werkt reeds aan acties die antwoorden bieden op de uitdagingen die op het Toekomstforum voorlagen. In het spoor van het Toekomstforum heeft elke school ook nieuwe acties in de steigers gezet.
Via Toekomst in Dialoog willen we er vooral voor zorgen dat de verschillende scholen elkaar daarrond kunnen inspireren, daarover van elkaar kunnen leren, daarvoor met elkaar kunnen samenwerken. Klik hier als je wil lezen hoe we dat zullen doen.

Visie
Het werk dat we met Toekomst in Dialoog verrichtten, biedt goede elementen voor een visietekst van de vzw LKSD. Bestuurders en directies nemen die elementen op en vullen ze aan tot een gedegen en gedragen visietekst. Tussenstappen worden op regelmatige basis voorgelegd aan de participatie-organen van elke school. Klik hier voor wat meer uitleg.

Vragen

Ook voor de werkgroep zijner nog vragen – over de organisatie van de intervisie, de verdere communicatie, de regie van het verdere proces.
Daarom plannen we een volgende vergadering met de werkgroep: donderdag 11 januari 2024, 14.45 uur, in Paridaens.
Als je wil weten wie er allemaal in de werkgroep zit, klik dan hier.